ร่วมกันสืบค้นกับสมาชิกในกลุ่ม จากแหล่งเรียนรู้  ในหัวข้อของ "ความหมาย
ความสำคัญและความจำเป็นในการออกแบบ"  นะครับ

   **มีตัวอย่างของคลิปที่เกี่ยวข้องให้ดูด้านล่างนะ**
   
 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=9ooAr71NtSo

 
     
 

                 

 

สมาชิกแต่ละทีมรวมกันนำเสนอข้อค้นพบ ความหมาย  ความสำคัญ
และความจำเป็นของงานออกแบบที่ได้ โดยใช้โปรแกรมนำเสนอ
ตามที่ทีมเลือกใช้  นำเสนอหน้าชั้นเรียน  พร้อมส่งไฟล์
ใน Google Classroom  และแชร์ไฟล์ให้กับเพื่อน ๆ  ทีมอื่นด้วยนะครับ

 

   
สมาชิกทุกทีมร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม แบบประเมิน หรือ
ส่งคะแนนประเมินเพื่อนได้ที่ E-mail:krupiphat@ymr.ac.th  ครับ