สายแทงค์ ร่วมกันค้นคว้า ในหัวข้อ  "หากเราต้องการ
สร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี มีเครื่องมือ, อุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีใดบ้างในปัจจุบัน  ที่เอื้อต่องานออกแบบ
ของเรา"

 


edit by: krupiphat.com

   

แต่ละทีมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการค้นคว้า จัดทำด้วย
โปรแกรมนำเสนอ ส่งใน Google Classroom  
พร้อมแชร์ไฟล์ส่งให้เพื่อนๆ ทีมอื่นด้วยนะ
   

ร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม แบบประเมิน หรือ
ส่งคะแนนประเมินเพื่อนได้ที่ E-mail:krupiphat@ymr.ac.th
นะครับ