แต่ละทีมร่วมกันค้นคว้า "คุณสมบัติของนักออกแบบที่ดี
จัดทำเป็น diagram ปรับตามเอกสารที่แนบมาให้นี้
พร้อมสร้างงานนำเสนอจากข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า

::ชมคลิปก่อนออกค้นคว้านะครับเด็กๆ::

ธิติรัตน์ คัชมาตย์ นักออกแบบแห่งปี 2556 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ

 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=QblpDCCU40c

   

สมาชิกแต่ละทีมรวมกันนำเสนอ "คุณสมบัติของ
นักออกแบบที่ดี"
โดยใช้โปรแกรมนำเสนอตามที่ทีม
เลือกใช้ หน้าชั้นเรียน และส่งใน Google Classroom ครับ
อย่าลืมแชร์ไฟล์นำเสนอไปให้เพื่อนๆ ทีมอื่นด้วยนะ

   

แต่ละทีมร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม
แบบประเมิน หรือส่งคะแนนประเมินเพื่อนได้ที่
E-mail:krupiphat@ymr.ac.th