สายแทงค์ร่วมกันสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ
ร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม  ค้นคว้าดูว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์
เราต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง ,  มีปัจจัยหรือสาเหตุใดบ้างที่จะ
ทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าชื่นชอบและยอมรับในผลิตภัณฑ์
ที่เราออกแบบ  หรือปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการปฏิเสธ
ของลูกค้า

20 ผลิตภัณฑ์และสินค้าสุดแหวก...ที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=oZT3ZLh0Im8

สมาชิกแต่ละทีมรวมกันนำเสนอ ตามหัวข้อปัญหาที่กลุ่ม
สนใจนะครับ โดยใช้โปรแกรมนำเสนอตามที่ทีมเลือกใช้
หน้าชั้นเรียน  และส่งใน Google Classroom  ครับ  
แชร์ไฟล์นำเสนอไปให้เพื่อนๆ ทีมอื่นด้วยนะ

 

แต่ละทีมร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม
แบบประเมิน  หรือส่งคะแนนประเมินเพื่อนได้ที่
 E-mail:krupiphat@ymr.ac.th