รวมกลุ่มได้แล้ว  สายแทงค์ร่วมกันวางแผนการออกแบบนะครับ
บอกถึงเหตุผลในการเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  คุณค่า
และประโยชน์  ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้วยนะครับ  
นำแบบที่ออกแบบภาพร่าง  สร้างเป็นงานนำเสนอของกลุ่ม
นะครับ..

 


ที่มา: SME ชี้ช่องรวย

 

สมาชิกแต่ละทีมรวมกันนำเสนอ  โดยใช้โปรแกรมนำเสนอตาม
ที่ทีมเลือกใช้  หน้าชั้นเรียน 
และส่งไฟล์ใน Google Classroom  
แชร์ไฟล์งานนำเสนอไปให้เพื่อนๆ ด้วยนะครับ

 

แต่ละทีมร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม แบบประเมิน หรือ
ส่งคะแนนประเมินเพื่อนได้ที่  E-mail:krupiphat@ymr.ac.th